Forældreforeningen

Forældreforeningens's formål er at støtte administrativt og økonomisk op omkring turneringsdanserne, hos Husted Dans.

Foreningens formål søges opnået ved nedsættelse af arbejdsudvalg. Arbejdsudvalgene vælges løbende efter behov og er sammensat af forældre, der arbejder frivilligt og ulønnet.

Foreningen er uafhængig af etablerede danseskoler.

Kun medlemmer af Forældreforeningen kan drage nytte af medlemsfordelene.

Kontigent for hele sæsonen kr. 200.- Beløbet kan indbetales på Mobilepay 61604060, ønskes anden betalingsform kontakt kasserer.


SportsdansSportsdans

Bestyrelsen