Tilmelding

Tilmelding modtages på www.husteddans.dk
Yderligere information kan rekvireres på mail@husteddans.dk eller telefon 40372917
Ved betaling anvendes Reg.nr: 0759. Kontonr: 7595606116

Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer